Hét werkrooster voor de horeca branche.

Maak een horecaplanning voor al uw vestigingen.

Maak eenvoudig en snel uw werkrooster en deel deze met uw medewerkers.

Met de applicatie kunnen medewerkers op eenvoudige wijze ingeroosterd worden. Diensten zijn eenvoudig ingepland worden met de mogelijkheid van herhaling. Zo kan voor een langere periode een rooster opgesteld worden. Bij het opstellen van de horecaplanning is direct zichtbaar op welke dagen medewerkers beschikbaar en afwezig zijn.


Kostenbewust plannen.

Tijdens het maken van het werkrooster zijn de personeelskosten inzichtelijk. Zo zijn direct de personeelskosten per medewerker per dag en per maand te zien en dus ook de te verwachten wekelijkse kosten per team.

Ook een forecast kan opgesteld worden. Deze is per team in te stellen. Met de forecast functionaliteit is het percentage personeelskosten ten opzichte van de verwachte omzet direct zichtbaar.

Ook kan bij het opstellen van een rooster een budget limiet ingevoerd worden. Deze limiet kan ingevoerd voor tijd en/of loonkosten. Zodra boven de limiet wordt ingeroosterd, zal een melding worden getoond.

HorecaSysteem forecast

Beschikbaarheid & afwezigheid managen.

In de applicatie kunnen medewerkers hun gewenste werkdagen en werktijden opgeven. Ook kunnen medewerkers een verlofaanvraag doen of zich ziek melden of een andere reden van afwezigheid opgeven. De aanvraag moet altijd goedgekeurd worden door een leidinggevende.

Beschikbaarheid weergave

Beschikbaarheid

De dagen of tijden waarop medewerkers volgens hun opgave beschikbaar zijn, worden in het rooster groen weergegeven.

Ziekte weergave

Afwezigheid

De uren waarin medewerkers vanwege bijv. ziekte voor werk niet beschikbaar zijn, zijn in het rooster rood gekleurd.

Vakantie weergave in werkrooster

Vakantieuren

De medewerkers die vakantieuren hebben opgenomen, en de dagen zijn in het rooster geel gekleurd, zodat daarmee bij de planning rekening kan worden gehouden.

Rooster versturen

Nadat het opstellen van het werkrooster, kan het werkrooster per email aan de horeca medewerkers worden toegezonden. Het kan verstuurd worden naar een bepaald aantal medewerkers, of naar alle medewerkers.

iCal koppeling

Met de iCal koppeling, vindt automatisch synchronisatie plaats van de geplande diensten met Google Calendar, MS Outlook of iCal.

Rooster publiceren

Met de "Publiceer" knop naast het rooster kan na voltooiing het rooster gepubliceerd worden.