Hét werkrooster voor de horeca branche.

Maak een horecaplanning voor al uw vestigingen.

Maak eenvoudig en snel uw werkrooster en deel deze met uw medewerkers.

Met de applicatie kunnen medewerkers op eenvoudige wijze ingeroosterd worden. Diensten zijn eenvoudig ingepland worden met de mogelijkheid van herhaling. Zo kan voor een langere periode een rooster opgesteld worden. Bij het opstellen van de horecaplanning is direct zichtbaar op welke dagen medewerkers beschikbaar en afwezig zijn.

De voordelen van personeelsplanning software?

Personeelsplanning software wordt steeds vaker gebruikt voor het maken van werkroosters. Toch zijn er nog veel planners die een roosterplanning maken in bijvoorbeeld excel. Hoewel excel een mooi pakket is, kost het veel tijd om een rooster te maken en zijn er betere oplossingen voor het maken van een strategische personeelsplanning.

De voordelen van personeelsplanning software zijn bijvoorbeeld dat de beschikbaarheid en afwezigheid van personeel in het rooster wordt getoond. Ook zijn de verwachte personeelskosten en ingeroosterde uren zichtbaar, zodat de planner inzicht heeft in de bezetting. Doordat de software online draait, kan het personeel met de mobiele app of met de computer het werkrooster raadplegen. Door het gebruik van herhalende diensten, kan de planner eenvoudig een rooster maken voor langere periodes, zodat u niet iedere week een nieuw rooster hoeft te maken. Wanneer u gebruik maakt van wisselende roosters, dan kunt u gebruik maken van open diensten, om toch snel een rooster te maken.

Verschillende rooster weergave

Er zijn verschillende rooster weergave beschikbaar. De verschillen zijn hieronder uitgelicht. Op deze manier kan iedere planner werken met het rooster dat het prettigste werkt.

Open diensten uitzetten.

Open diensten zijn diensten waar geen medewerkers aan gekoppeld zijn. Deze diensten kunnen gebruikt worden om aan te geven welke diensten ingeroosterd moeten worden, zodat deze later aan een medewerker toegekend kan worden. Een andere manier om open diensten te gebruiken is om medewerkers een uitnodiging te versturen voor een bepaalde dienst. De planner bepaald welke medewerkers uitgenodigd worden, en deze ontvangen hiervan een email en pushbericht. De medewerker die als eerst bevestigd de dienst te willen draaien, wordt automatisch ingeroosterd.

Ruilverzoeken versturen.

Medewerkers kunnen onderling diensten ruilen met goedkeuring van de planner. Wanneer een medewerker op een eigen dienst klikt in het werkrooster, dan kan een ruilverzoek verstuurd worden naar geselecteerde medewerkers. Dit kan vanuit de webapplicatie of mobiele app. De uitgenodigde medewerkers ontvangen direct een email en een push bericht met het ruilverzoek. Zodra een medewerker aangeeft de dienst te willen overnemen, dan wordt hiervan een bericht verstuurd naar de leidinggevende. Zodra de ruilaanvraag akkoord is, wordt de dienst gewijzigd in het rooster.

Bezetting instellen

Bezetting controleren.

In de software kan eenvoudig gecontroleerd worden of het rooster voldoet aan de verwachte bezetting. De bezetting kan ingesteld worden aan de hand van een minimale, maximale of exact gelijk aantal diensten. Wanneer het aantal diensten in het rooster voldoet aan de ingestelde bezetting, zal er een groen blokje te zien zijn. Wanneer het aantal diensten niet voldoet aan de bezetting, dan zal dit zichtbaar zijn door het tonen van een rood blokje.

Rooster versturen

Nadat het opstellen van het werkrooster, kan het werkrooster per email aan de horeca medewerkers worden toegezonden. Het kan verstuurd worden naar een bepaald aantal medewerkers, of naar alle medewerkers.

iCal koppeling

Met de iCal koppeling, vindt automatisch synchronisatie plaats van de geplande diensten met Google Calendar, MS Outlook of iCal.

Rooster publiceren

Met de "Publiceer" knop naast het rooster kan na voltooiing het rooster gepubliceerd worden.

Gebruik HorecaSysteem de eerste 30 dagen gratisDirect aanmelden