Op het dashboard staat alle informatie die voor u van toepassing is.

Alle gegevens op één overzichtelijke pagina.

Dashboard. Een persoonlijk overzicht voor al uw medewerkers.

Het dashboard is de eerste pagina die voor de medewerker zichtbaar is nadat deze ingelogd heeft. Op deze pagina staan alle gegevens van de ingelogde medewerker. Verder wordt daar o.a. vermeld het laatste nieuws, de aankomende diensten, en de laatst gewerkte uren.

Meer horecaplanning

Gemakkelijk ingeroosterde diensten wisselen.

Een medewerker kan een ingeplande dienst eenvoudig wisselen, door andere medewerkers te vragen met hem of haar van dienst te ruilen. Als een andere medewerker aanbiedt de dienst over te willen nemen en de planner akkoord is, dan is de dienst direct geruild en zichtbaar in het rooster.

Open diensten. Zelf diensten inplannen in slechts één klik.

Diensten waar nog geen medewerkers aan gekoppeld zijn, zijn open diensten. Voor deze diensten kunnen medewerkers worden uitgenodigd. Medewerkers, die uitgenodigd worden, ontvangen per email een uitnodiging voor een open dienst. Een medewerker kan per email of via de applicatie aangeven, dat hij/zij de dienst wil doen.

Ziekte, vakantie of andere afwezigheid aanvragen op een centrale plek.

Binnen het HorecaSysteem kunnen medewerkers vragen afwezig te mogen zijn. De reden kan zijn, vakantie, verlof, ziekte of een andere reden van afwezigheid. De leidinggevende ontvangt deze verzoeken, zodat deze verzoeken op één plaats geregistreerd worden. De leidinggevende kan door een uitdraai (rapportage) eenvoudig en snel een overzicht krijgen van de (reden van) afwezigheid van medewerkers.

Gewerkte uren

Iedere medewerkers kan zelf de gewerkte uren en de geregistreerde uren controleren. Het tijdvak, waarvan de medewerker de gewerkte en geregistreerde uren wil controleren, kan deze zelf bepalen.

Vakantie-uren

Iedere medewerker kan bekijken hoeveel verlofuren hij/zij nog heeft, en hoeveel verlofuren zijn opgenomen. Via het dashboard is het ook mogelijk een verlofaanvraag te doen, die door een leiding gevende goedgekeurd moet worden.

Profiel

Iedere medewerker kan zijn persoonlijke gegevens aanpassen, zoals een nieuw adres, nieuw telefoonnummer of bankrekeningnummer. De medewerker is standaard alleen bevoegd zijn persoonlijke gegevens aan te passen.

Plus- en minuren

Wanneer medewerkers werken op basis van een vast aantal contracturen, dan kunnen zowel de leidinggevende als de medewerkers eenvoudig inzicht hebben in de gewerkte overuren. Op het overzicht (per week) van plus- en minuren staan alle gewerkte uren naast de contracturen. Als medewerkers meer gewerkt hebben dan het aantal contracturen, dan zijn plusuren opgebouwd. Is er minder gewerkt dan de contracturen, dan zijn er minuren.

Gebruik HorecaSysteem de eerste 30 dagen gratisDirect aanmelden