Excel als personeelsplanning

Geplaatst op: november 28, 2014

Een goede personeelsplanning is belangrijker dan ooit. In tijden van economisch herstel is het belangrijk om zoveel mogelijk de personeelskosten in de hand te houden.

Bij veel bedrijven met wisselend personeel worden personeelsroosters gemaakt. De meest gebruikte vorm hiervoor is het maken van een personeelsplanning in excel. Excel is een zeer uitgebreid programma, waarmee veel mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het maken van personeel roosters. Een nadeel van het maken van een personeelsplanning in excel is dat het programma hier niet voor bedoeld is, waardoor het een aantal belangrijke functionaliteiten mist.

Een mogelijkheid die ontbreekt is dat de beschikbaarheid van de medewerkers niet direct zichtbaar is excel. Hierdoor moet veel gewisseld worden tussen de emails van de medewerkers om te kijken wat de beschikbaarheid is, en excel om de planning te maken. In een goed personeelsplanning pakket is het voor medewerkers mogelijk om hun beschikbaarheid online via de computer of mobiele app aan te geven. Dir wordt vervolgens duidelijk in het rooster weergegeven, waardoor het maken van een planning een stuk sneller gaat.

Bij het het maken van een personeelsplanning in excel zijn de personeelskosten niet direct zichtbaar. Aangezien de personeelskosten in veel gevallen de grootste kosten post zijn, is het een groot gemis dat deze gegevens niet zichtbaar zijn. In veel planning pakketten worden de verwachte loonkosten weergeven tijdens het inroosteren. Hierdoor kan al tijdens het maken van het rooster, rekening gehouden worden met de personeelskosten, en kan de bezetting hierop aangepast worden.

Net als de beschikbaarheid, wordt ook de afwezigheid vaak niet weergegeven tijdens het plannen. In online pakketten wordt dit in veel gevallen wel weergegeven waardoor tijdens het maken van het rooster, al rekening gehouden kan worden met de afwezigheid van medewerkers.

Nadat een rooster eenmaal klaar is, worden deze vaak per email verzonden. Regelmatig komt het voor dat medewerkers aangeven dat ze niet kunnen werken op de ingeplande tijden. In deze gevallen moet het werkrooster aangepast worden, en opnieuw worden verzonden.